• Catch a sneak peek at the MEATRIX® 2.
  • Leo takes us to a processing facility where we learn how we feed our Fast Food Nation.
  • Our heroes Moopheus, Leo and Chickity expose the dark side of the dairy industry.
  • Take the red pill and watch the critically-acclaimed, award-winning first episode of The MEATRIX® Trilogy.

Netherlands – Dutch


Can't see the movies?

If you're viewing this site in IE 6, try another browser, or upgrade IE here.
You can also check to see if you need an upgrade in Flash here at Adobe,
and if you are on a mobile phone you can view all our meatrix videos on our
Blip TV Mobile site!

For subtitles, click play, then hover over arrow for more language options.


The Meatrix engageert zich om mee te helpen aan het voorlichten van mensen over de hele wereld over duurzaam voedsel. Wij moedigen u aan om lokaal actie te ondernemen: bekijk de hieronder vermelde organisaties om manieren te vinden om betrokken te raken. U kunt ons helpen deze pagina actueel te houden door het versturen van informatie over bijkomende organisaties naar leo@themeatrix.com. Also in English.

Actie voor Solidariteit, Gelijkheid, Milieu en Diversiteit

A SEED Europe is een internationale campagne organisatie die vanuit het interactieve kantoor in Amsterdam samenwerkt met verschillende organisaties en personen in Europa en rest van de wereld. De organisatie wil de structurele oorzaken van milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aanpakken. Zij doen dit door middel van campagnes tegen multinationale ondernemingen en hun nationale en internationale invloedsferen en machtsinstrumenten. Tegelijkertijd promoten zij duurzame alternatieven. A SEED Europe focust zich onder andere op de problematiek van de mondiale voedselketen en klimaatverandering: genetische manipulatie, sojamonoculturen en machtsconcentraties in grote en internationale agro/biotech-bedrijven.

De Kleine Aarde

De visie van “De Kleine Aarde” is: “Mondiaal denken, lokaal handelen”. De organisatie wil producten, instrumenten en diensten ontwikkelen en onderhouden om mensen te laten samenwerken aan de noodzakelijke duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid voorziet in de primaire levensbehoeften en het welbevinden van de huidige generatie en verbetert ook de mogelijkheden voor volgende generaties.”De Kleine Aarde” richt zich voornamelijk op de thema’s mondiale voetafdruk, voeding, (ver)bouwen en biodiversiteit.

Agromisa Foundation

Agromisa Foundation werkt om het bestaan van kleinschalige boeren, voornamelijk in de rurale gebieden in het Zuiden, te verbeteren door hun toegang tot praktische informatie over duurzame landbouw te verhogen. Agromisa doet dit via publicatie en het geven van expert advies aan boeren, waarmee de organisatie rechtstreeks of via intermediaire organisaties communiceert.

Platform Aarde Boer Consument

Het Platform Aarde Boer Consument wil de relaties tussen boeren en consumenten versterken. De belangrijkste elementen zijn een alternatief Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en een andere Overeenkomst inzake Landbouw bij de WTO. Het voorgestelde alternatief is gebaseerd op voedselsoevereiniteit zowel in het Noorden als het Zuiden. Dit is een concept dat ontwikkeld werd door Via Campesina. Het betekent onder andere een eerlijke prijs voor een eerlijk product op nationale en Europese markten. Dit betekent ook het recht voor elk land om eigen voedsel te produceren door eigen boeren, op een duurzame manier. Dit kan alleen worden bereikt met invoertarieven, effectief beheer van voorraden en de afschaffing van handelsverstorende export-en inkomstsubsidies.

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (Critical Dairy Farmers Union)

Een eerlijk inkomen voor melkveehouders, zowel op korte als lange termijn. NMV ondersteunt de Raad van de Nederlandse Melkveehouders, die deel uit maakt van de Europese Melkraad. In deze Raad komen melkveehouders samen om sterker te staan ten opzichte van de zuivelverwerkende industrie en een eerlijke prijs te verkrijgen. Zij werken ook samen met andere organisaties voor een hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en van de WTO.

Nederlandse Akkerbouw Vakbond (Union of Critical Arable Farmers)

Een eerlijk inkomen voor boeren, zowel op korte als lange termijn. Dat is de missie van NAV, een vereniging van boeren voor boeren.

Werkgroep Landbouw en Inkomen

Deze organisatie bekritiseert de huidige maatschappelijke crisis van de familiale landbouwbedrijven in Nederland en werkt voor een sterkere sociale en economische positie van de landbouw in het land.

Centrum voor Landbouw en Milieu (Centre for Agriculture and Environment)

Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) engageert zich voor het werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland. Duurzame landbouw produceert gezond voedsel, houdt het milieu in stand en brengt een aantrekkelijk ruraal gebied voort. Nieuwe, creatieve krachtlijnen zijn noodzakelijk voor de toekomst van het platteland. CLM zet bedreigingen om in kansen. Zij zijn experts in een breed scala van gebieden: milieuvriendelijke landbouw, dierenwelzijn, voedselveiligheid, natuurbehoud en landschapsbeheer, waterbeheer, energieproductie en instandhouding, agrotoerisme en zorglandbouw.