• Catch a sneak peek at the MEATRIX® 2.
  • Leo takes us to a processing facility where we learn how we feed our Fast Food Nation.
  • Our heroes Moopheus, Leo and Chickity expose the dark side of the dairy industry.
  • Take the red pill and watch the critically-acclaimed, award-winning first episode of The MEATRIX® Trilogy.

Belgium – Dutch


Can't see the movies?

If you're viewing this site in IE 6, try another browser, or upgrade IE here.
You can also check to see if you need an upgrade in Flash here at Adobe,
and if you are on a mobile phone you can view all our meatrix videos on our
Blip TV Mobile site!

For subtitles, click play, then hover over arrow for more language options.


The Meatrix engageert zich om mee te helpen aan het voorlichten van mensen over de hele wereld over duurzaam voedsel. Wij moedigen u aan om lokaal actie te ondernemen: bekijk de hieronder vermelde organisaties om manieren te vinden om betrokken te raken. U kunt ons helpen deze pagina actueel te houden door het versturen van informatie over bijkomende organisaties naar leo@themeatrix.com. Also in English and French.

WERVEL vzw

Wervel ijvert voor duurzame landbouw in al zijn facetten: economisch, ecologisch, sociaal en cultureel. Voor Wervel vzw zijn vier invalshoeken tegelijk belangrijk: de boer, de consument, het milieu en het Zuiden. Wervel groepeert vrijwilligers die zich inzetten voor een rechtvaardige en duurzame landbouw waarbij een goede prijs wordt gekoppeld aan beheersing van de productie. Naar het breder publiek voert Wervel vzw campagne met als slogan “Denk globaal, eet lokaal”.

Voedselteams

Een voedselteam is een groep van mensen uit een zelfde buurt die gezamenlijk verse levensmiddelen aankopen bij producenten uit de streek. Voedselteams kiezen voor biologisch geteelde producten, voor kwaliteit: geen pesticiden, hormonen en bewaarmiddelen en een band met de lokale boeren zodat men weet waar het voedsel vandaan komt. De aankoop van gezonde voeding betekent een steun aan de kleinschalige landbouw uit de streek en biedt de boeren in het Zuiden de ruimte om hun eigen landbouw te ontwikkelen.

SOS Faim

Het objectief van SOS Faim is honger en armoede in het landbouwmileu te verminderen. SOS Faim ondersteunt boerenorganisaties en associaties van producteurs om hen zelf de kans te bieden hun levenscondities te verbeteren en hun voedselzekerheid te verzekeren. De organisatie biedt microfianciëringsinstituties aan voor de minst bedeelde om zo hen, door kleine kredieten, een activiteit van inkomsten te garanderen en tegemoet te komen aan familiale noden. De organisatie werkt ook aan het sensibiliseren van de bevolking in het Noorden met het doel politiek te beïnvloeden die een invloed hebben op de populaties van het Zuiden en de strijd tegen armoede.

Collectif Stratégies Alimentaires (CSA)

Dit “Collectief voor voedselstrategieën” is een Belgische NGO die werkt voor de promotie van duurzame landbouw en voedselzekerheid door boerenorganisaties te ondersteunen en het beginsel van voedselsoevereiniteit in verschillende regio’s van de wereld te bevorderen.

Vredeseilanden

Vredeseilanden wil bijdragen aan het levensvatbare levensonderhoud van georganiseerde boerenfamilies in het Zuiden en het Noorden. De organisatie draagt bij aan de emancipatie van kleine boeren om zo hun positie in de hele landbouwketen te verbeteren, van productie tot consumptie. Vredeseilanden vergemakkelijkt marketing initiatieven die boeren zelf hebben vastgelegd en omschreven als gunstig in het verzekeren van hun levensonderhoud.

FUGEA Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs

De Verenigde Federatie van Fokkers en Landbouwers is een jeugdbeweging met het oog op de ontwikkeling en uitvoering van beleid dat de installatie van jongeren in de lanbouw bevordert. FUGEA werkt voor jongeren (tussen 15 en 35 jaar oud) die betrokken zijn bij landbouwactiviteiten: tijdelijke werknemers in de landbouw, jonge boeren en landbouwmedewerkers, evenals studenten in landelijke en stedelijke gebieden die geïnteresseerd zijn in de landbouw als een beroep.

Nature & Progrès Belgique

Het doel van Nature & Progrès is te onderzoeken, te experimenteren en informatie te verschaffen over ecologische landbouw en tuinieren met het oog op verbetering van de kwaliteit van biologische landbouwgrond en zijn vruchten. Nature & Progrès richt zich verder op het opleiden van producenten, professionals, amateurs en consumenten over de voordelen die natuurlijke, organische, niet-chemische en niet-nucleaire methodes voor landbouw en het leven in het algemeen hebben door het versterken van de dynamiek van de natuur.

Les Amis de la Terre

Deze milieuvereniging richt zich voornamelijk op ecologisch onderwijs gebaseerd op de beoordeling dat de degradering van onze natuurlijke omgeving het gevolg is van het ontwikkelingsmodel dat gepromoot wordt in Westerse samenlevingen. Het is een illusie te denken dat onze milieuproblemen kunnen worden opgelost zonder de economische, politieke en culturele mechanismes die bijdragen tot de vernietiging van het milieu aan te passen. Om die reden hecht de vereniging een bijzonder belang aan de gevolgen van het dagelijks handelen op het milieu en streeft ernaar om mensen op te voeden, om hen te doen nadenken over hun levensstijl en dienovereenkomstig aan te passen.

Inter-Environnement- Wallonie

Inter-Environment Wallonie is een federatie van milieuverenigingen die actief zijn in het Waals gewest van België. De federatie adviseert en ondersteunt zijn ledenorganisaties en coördineert hun activiteiten. Hoewel verankerd in de lokale realiteit zijn de werkzaamheden van de federatie ingeschreven in een globale context, kijkend naar de actuele uitdagingen voor onze maatschappij. De federatie zet zich in voor een duurzame vorm van ontwikkeling, voor bewoonbare stedelijke centra en voor het behoud van ons milieu.

Pacte Ecologique Belge

Door collectieve mobilisatie streeft dit burgerinitiatief naar het inschrijven van ecologische urgentie in het hart van overheidsprogramma’s.